อบต.ไผ่ขวาง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี อันดับที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี ในปี 2546 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 1.4 ล้านบาท จากท่านนายกรัฐมนตรี โดยนายกอบต.ไผ่ขวางได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเอง

ป.เล็ก เดินทางไปรับรางวัลกับนายก อบต.

 

 

รางวัลที่เราภาคภูมิใจ

 

  กลับหน้าหลัก