วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553
 
 
ประธานในพิธี ท่านธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอบ้านหมอ
 
 
 
ประชาชนในตำบลร่วมลงนามถวายพระพรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
   
 
 
ข้าราชการครู พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง