ท่านถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 
 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลไผ่ขวางผู้ประสบอุทกภัย