นายก อบต. รับรางวัลจากตัวแทนนายกรัฐมนตรี นายจาตุรงค์ ฉายแสง

 

นายก อบต. ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

 

  กลับหน้าหลัก