กองเชียร์มอบดอกไม้และพวงมาลัยให้แก่หนูน้อยนพมาศ
คณะกรรมการตัดสิน
โฉมหน้าหนูน้อยนพมาศ
หนูน้อยนพมาศแนะนำตัว
โต๊ะขายดอกไม้และพวงมาลัย
รองชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ
ชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศตำบลไผ่ขวาง
นายก อบต. มอบรางวัลพิเศษ
อาจารย์โรงเรียนวัดหนองพันเรือ และ อบต.สายหยุด ร่วมแสดงความยินดี
อบต. นิพนธ์ร่วมแสดงความยินดีด้วย