งานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550
ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ
 
ท่าน สจ.สุชา เข็มมา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
 
เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง
 
ท่านนายกน้อย มอบรางวัลให้แก่หนูน้อยนพมาศทั้ง 7 คน
 
หนูน้อยนพมาศ รางวัลที่ 3
 
หนูน้อยนพมาศชนะเลิศอันดับที่ 1
 
โฉมหน้าหนูน้อยนพมาศรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ส่งประกวดโดยหมู่ที่ 4 บ้านหนองพันเรือ ชื่อเด็กหญิงอายริน เอกทัศน์
 
ท่านนายกน้อยร่วมถ่ายภาพร่วมกับหนูน้อยนพมาศทั้ง 7 ไว้เป็นที่ระลึก