โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ประธานในพิธี สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านถ่ายภาพร่วมกับแม่ดีเด่น
ประชาชนร่วมถวายพระพร
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้